Pałac Młodzieży im. Aleksandra Kamińskiego

Pałac Młodzieży im. Aleksandra Kamińskiego rozpoczął swoją działalność 3 grudnia 1951 roku. Pierwotnym patronem obiektu był Bolesław Bierut. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 30 czerwca 1989 roku Pałac Młodzieży nosi imię profesora Aleksandra Kamińskiego. 13 kwietnia 2010 roku obiekt został wpisany do rejestru zabytków. W Pałacu mieści się sala teatralna na 455 miejsc,

Białystok

Zespół Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku to największa szkoła muzyczna w północno-wschodniej części Polski, która oferuje szeroki zakres nauczania na różnych poziomach. Została poddana gruntownej przebudowie, dzięki środkom unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko. Przy pomocy wysokiej dotacji powstały nowe sale dydaktyczne, pomieszczenia do zajęć indywidualnych, sala prób z widownią przeznaczoną dla orkiestr, chórów