Białystok

Zespół Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku to największa szkoła muzyczna w północno-wschodniej części Polski, która oferuje szeroki zakres nauczania na różnych poziomach. Została poddana gruntownej przebudowie, dzięki środkom unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko. Przy pomocy wysokiej dotacji powstały nowe sale dydaktyczne, pomieszczenia do zajęć indywidualnych, sala prób z widownią przeznaczoną dla orkiestr, chórów