Datę 21 kwietnia 1976 godz. rozpoczyna się działalność Limanowskiego Centrum Kultury przez Miejski Ośrodek Kultury w swojej siedzibie budynku Muzeum Ziemi Limanowskiej Klubu „U Marsów”.
Dlaczego „U Marsów”? Otóż ten zabytkowy dworek, w którym nowo otwarty Miejski Ośrodek Kultury znalazł swoje miejsce, był własnością rodziny Marsów.

DSC_0087 DSC_0112 DSC_0166

Tam też w miłej, ba! Wręcz przyjacielskiej atmosferze przeczekano 7 lat aż do momentu oddania do użytku inwestycji Dom Młodzieży im. Janka Krasickiego, w 1983 roku tam też swoją siedzibę znalazł Miejski Ośrodek Kultury. Wraz z nową siedzibą spełniły się marzenia na rozpoczęcie prawdziwej działalności środowiskowej. Przez wszystkie te lata umożliwiły rozwój zainteresowań wielu pokoleniom limanowian w pracowniach, zespołach artystycznych, na kursach i w klubach. Życie zweryfikowało wiele naszych działań: w 1994 roku do naszej działalności w zakresie kultury dołożono turystykę, a wraz z nią hotel. W ten sposób nasz stan posiadania powiększył się, przybyło też sporo obowiązków.

Limanowskie Centrum Kultury